Velkommen til valg af fælles valgfag på 9.semester på AAU

På denne hjemmeside for 9. semesters fælles valgfag på Aalborg Universitet kan du læse om, hvilke fælles valgfag AAU udbyder på tværs af fakulteterne. 

Siden giver dig mulighed for at læse om de enkelte kurser, herunder fx hvilke kompetencer de giver dig, kursernes eksamensform, hvor du skal tilmelde dig dit valgfag samt betingelserne for, at disse valgfag oprettes.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger for at kunne træffe dit valg, kan du se på kontaktsiden, hvor du skal henvende dig. 

Uddannelser på AAU, hvor du desværre ikke kan vælge fælles valgfag

Tilbuddet om at læse et 9. semesters fælles valgfag på AAU gælder dog ikke studerende, der læser på en to-faglig kandidatuddannelse. Begrundelsen er, at der er en række mindstekrav til disse uddannelser, der skal opfyldes, og som ikke levner plads til selvvalgte valgfag. Ligeledes gælder det ikke studerende på følgende seks kandidatuddannelser:

  • Turisme
  • Kultur, kommunikation og globalisering
  • Læring og forandringsprocesser
  • Socialt Arbejde
  • Internationale Forhold
  • Revisorkandidatuddannelsen
  • Medicin

Nogle af disse kandidatuddannelsers faglige profil ligger ikke i umiddelbar forlængelse af en BA-uddannelse, hvilket også betyder, at der er en række faglige mindstekrav, som skal opfyldes og derfor ikke umiddelbart levner plads til selvvalgte valgfag. Studerende på disse uddannelser kan imidlertid søge deres studienævn om mulighed for at følge de fælles AAU valgfag.